Beethoven dan Manusia Karo

Bastanta P. Sembiring (Jambi)   Bagi orang yang mengikuti perkembangan dunia sangat kecil sekali kemungkinan tidak mengenal Ludwig van Beethoven, walaupun tidak semua orang kenal betul sosok beliau. Jika dicarikan … Read More

%d bloggers like this: