Catatan Peziarah (3): THE POWER OF CIMENG

Oleh: Ita Apulina Tarigan   Ketika teman-teman kerja mengetahui saya mau pergi ke Belanda, para lelaki ini berebut titip oleh-oleh, yaitu cimeng alias ganja. Kegenitan mereka dapat saya maklumi. Maklum … Read More

%d bloggers like this: